bezdotykový spôsob ako vyhadzovať odpad

kôš môže mať snímač hlasu aj pohybu